pmq SOFTWARE
Deseti prsty
Výuka psaní na klávesnici

Vyhodnocení

Vyhodnocení vyvoláte okamžitě stiském klávesy F10.Naměřené výsledky opisování

V tomto okně můžete získat přehledné informace o vaší rychlosti a chybovosti v porovnání s limity pro současnou lekci. Je zde i celkový čas opisování a údaj o délce opsaného textu. Můžete také vidět, kolik procent textu lekce je již opsáno.

Program používá hodnotu hrubé úhozy, což znamená kolik bylo zapotřebí stisků kláves k opsání textu. Například znak R je za 2 úhozy, protože se píše pomocí dvou kláves (Shift, r).Rychlosti opisování jednotlivých znaků

Seznam obsahuje všechny znaky, které jste doposud opsali v současné lekci. Pro každý znak je vypočítána jeho průměrná rychlost, počet výskytů v opsaném textu a počet úhozů pro tento znak.

Počet úhozů je vypočítán podle počtu stisknutých kláves, které se použijí pro opsání znaku. Například R je za 2 úhozy protože se použije klávesa Shift společně s klávesou r.

Během opisování se soustřeďte na znaky s největším zpožděním.Přehled chyb opisovaných znaků

V seznamu jsou pouze znaky, kde nastala chyba během opisování textu. Můžete si prohlédnout jaké znaky jste stiskli místo požadované předlohy. Pro každý znak je vypočítána jeho průměrná chybovost, počet výskytů v opsaném textu a počet úhozů pro tento znak.

Počet úhozů je vypočítán podle počtu stisknutých kláves, které se použijí pro opsání znaku. Například R je za 2 úhozy protože se použije klávesa Shift společně s klávesou r.

Během opisování se soustřeďte na znaky s nejvyšší chybovostí.Rychlost a chybovost prstů

Seznam analyzuje rychlost a chybovost jednotlivých prstů. Všimněte si seznamu chybných znaků a chybovosti u jednotlivých prstů. Zpoždění prstu se vypočítává průměrným stiskem všech kláves, které ovládá zvolený prst.Graf rychlosti

Graf rychlosti obsahuje průměrnou rychlost (červená barva), okamžitou rychlost (modrá barva) a čáru označující limit rychlosti (zelená barva). Graf znázorňuje rychlosti tak, jak se vyvíjely během opisování textu.

Okamžitá rychlost je vypočítána z rychlosti opsání posledních 10 znaků a průměrná rychlost je vypočítána ze všech opsaných znaků.

Graf vám prozradí, v jakých okamžicích jste splňovali limit pro postup (červená křivka se ocitla nad zelenou křivkou). Navíc můžete z grafu vypozorovat vaše tempo. Pokud má graf okamžité rychlosti příliš velké odchylky, pak je vaše tempo nerovnoměrné. Ideální tempo je takové, kdy červená a modrá křivka téměř splývají.

Tečky na grafu znázorňují skutečný okamžik stisku klávesy. Pokud mají tečky stejné rozestupy v porovnání s časovou osou, pak se jedná o rovnoměrné tempo opisování (nejlépe to je vidět na zelené čáře).