pmq SOFTWARE
Deseti prsty
Výuka psaní na klávesnici

Zvolte nové lekce pro uživatele

Správný výběr v tomto dialogu je velice důležitý. Uvědomte si, jaký typ klávesnice se chcete naučit. U české klávesnice můžete použít typ QWERTY (Y je v horní řadě), nebo QWERTZ (Y je v dolní řadě).

Ze začátku si můžete zkusit výuku na numerické klávesnici.

Typ lekcí vám určí, podle čeho se bude vyvíjet limit rychlosti a limit chybovosti ve vygenerovaných lekcích. Pro postup do další lekce je vždy nutné splnit limit rychlosti i limit chybovosti.

Způsob pořadí nových kláves v lekcích hraje také velkou roli. Jsou to dva zcela odlišné způsoby výuky.

1. Začít výuku nejčastěji používanými znaky v textech

- Každý jazyk má použitou jinou abecedu a každý znak má jinou frekvenci výskytu v běžném textu. Program Deseti prsty vám standardně nabízí výuky znaků od těch nejpoužívanějších k těm nejméně používaným. Nevýhodou je, že se již od počátku musíte soustředit na poměrně komplikovaný pohyb prstů.

2. Symetrický rozvoj nových znaků od středu klávesnice

- Symetrický rozvoj nových znaků od středu klávesnice začíná s výukou kláves, které ovládají ukazováčky na základní střední řadě, pak pokračuje výuka obou prostředníčků, obou prsteníčků a malíčků. Později se přechází do horní a do dolní řady. Opět od ukazováčků k malíčkům. Nevýhodou této metody je, že pro první lekce nelze vygenerovat skutečná slova, protože kombinace těchto znaků dává omezené možnosti.Pokud vám pro výuku chybí nějaký typ klávesnice, pak nás prosím kontaktujte a my se pokusíme co nejrychleji tuto klávesnici doplnit do programu Deseti prsty.Zvolte typ lekcí

Program vám dovolí výuku více typů klávesnic a více typů výukových lekcí současně. V tomto okně můžete přepínat mezi vytvořenými výukovými sadami, nebo si můžete zvolit tvorbu nové výukové sady (nových výukových lekcí).

V případě, že chcete procvičovat opisování specifického textu, pak můžete zvolit opisování z textového souboru.

Jak můžete získat vlastní textové soubory k procvičování?

1. Přímým uložením dokumentu jako .TXT (pouze text) v textovém editoru (např. MS Word, Wordpad, Poznámkový blok)

2. Vyhledáním txt nebo doc souboru v plnotextovém vyhledávači. (Např. v Google.com ,Seznam.cz „klíčové slovo filetype:txt“ nebo „klíčové slovo filetype:doc“. Soubor s koncovkou .doc je nutné v textovém editoru uložit jako .TXT)

3. Překopírováním (CTRL C/CTRL V) jakéhokoliv textu z webových stránek do textového editoru a uložením dokumentu jako .TXT.Vyberte výukovou lekci

Pro vybranou klávesnici, typ lekcí a způsob výuky vám program vygeneruje sadu lekcí. Opisováním těchto lekcí probíhá vaše výuka. Pro postup do vyšší lekce je nutné splnit limit rychlosti i limit chybovosti. Pokud limit splníte, můžete pokračovat ve vyšší lekci, kde jsou náročnější limity pro postup.

Lekce lze přeskakovat pomocí tlačítka "Přeskočit lekci", ale tím porušíte pravidla výuky. Zkuste tedy pečlivě dopsat každou lekci ve stanovených limitech.

Seznam lekcí obsahuje mnoho zajímavých informací.

Na každém řádku vidíte: limit rychlosti a chybovosti pro danou lekci, počet pokusů o opsání této lekce, celkový čas strávený opisováním této lekce, čas posledního pokusu o opsání této lekce, nejlepší dosažená rychlost, chybovost během opisování této lekce a popis lekce.