pmq SOFTWARE
Deseti prsty
Výuka psaní na klávesnici

Nastavení

Nastavení vyvoláte okamžitě stiském klávesy F8.

Jaká okna mají být zobrazena?

Zde můžete zvolit typ grafiky. Změnou grafiky se změní vzhled klávesnice, prstů a dalších grafických prvků v hlavním okně. Po přepnutí na novou grafiku se změní také barvy opisovaného textu. Program také nabízí speciální grafiku pro děti, která svou barevností zaujme ty nejmladší studenty.

Pod volbou grafiky následuje výčet checkboxů, které zobrazují nebo skrývají části hlavního okna. Můžete tedy vidět v hlavním okně pouze text, který opisujete, nebo text včetně ukazatelů rychlosti a chybovosti, graf okamžité rychlosti, pomocné ruce a pomocnou klávesnici.

Program podporuje výuku pomocí barev jednotlivých prstů. Každý prst má svou barvu. Pokud zapnete "Použít barevné rozlišení kláves podle přiřazených prstů", pak se obarví klávesy podle toho, jaký prst je pro ně určen.

Výuka podle barev je popsána zde.Zvolte font a barvy pro text

V této záložce ovlivníte pouze vzhled opisovaného textu. Můžete si zvolit font a jeho velikost, barvy pro jednotlivé prvky u opisovaného textu, nebo typ kurzoru.

Pokud zapnete "Barvy písmen podle prstů", pak program použije pro každý znak v opisovaném textu barvu podle prstu, který jej vypíše. Pokud se znak píše kombinací více kláves (Například SHIFT + r = R), pak se zobrazí barva klávesy, která je dominantní (pro R je to barva levého ukazováčku).

Výuka podle barev je popsána zde.

V okně ukázka vidíte, jak bude opisovaný text ve skutečnosti vypadat.Vyberte zvuky pro opisování a chyby

Pokud během opisování textu dojde k chybě, pak je vhodné na tuto chybu upozornit nejen graficky, ale i zvukově. Nastavit můžete jak typ zvuků, tak hlasitost pro správný stisk klávesy. Pokud nechcete vůbec používat zvuky, pak stačí zvolit "Vypnout všechny zvuky".Nastavte parametry metronomu

Během opisování úvodních lekcí byste měli dodržovat správný rytmus stisku jednotlivých kláves. K tomuto účelu je vhodné použít metronom. V tomto nastavení můžete opět zvolit typ zvuků. Rychlost metronomu může být nastavena automaticky na 120% limitu rychlosti. Pokud je například limit rychlosti 100 úhozů za minutu, pak program nastaví rychlost metronomu na 120 úhozů za minutu. Tím je zaručeno, že bude splněn limit rychlosti.

Pokud nezvolíte automatické nastavení na 120% limitu rychlosti, pak můžete zvolit libovolnou rychlost metronomu posunutím jezdce v dolní části okna.Chování editoru při výskytu chyby a při nečinnosti

Editor během opisování může reagovat na chybu různým způsobem. Každý uživatel má přednastaveno, že nelze povolit dvě po sobě jdoucí chyby. Tím se zamezí shluku chyb. Shluk chyb například nastane, pokud opisujete text vyšší rychlostí a během opisování vynecháte první znak ve slově. Ostatní znaky pak neodpovídají předloze.

Další praktickou volbou je vynucení klávesy Backspace po každé chybě. Tuto volbu si zapněte u vyšších lekcí, kdy už zvládáte klávesu Enter. Klávesu Backspace můžete používat kdykoli. Chyba se však započítává vždy do vyhodnocení i když stisknete klávesu Backspace.

Program může vyvolat automaticky dialog oznamující pauzu v případě nečinnosti editoru (uživatel neopisuje žádný text a přesto je spuštěna časomíra). Pokud vám tento dialog nevyhovuje, pak můžete tuto vlastnost vypnout a časomíra poběží i když přestanete opisovat text.

Časomíra je ovlivněna také tím, když přepínáte mezi ostatními aplikacemi. Pokud není okno aktivní, pak se časomíra zastaví a při přechodu zpět do aplikace se vrátí k poslední známé hodnotě, kdy byla stisknuta klávesa (změna fokusu upravuje časomíru).