pmq SOFTWARE
Deseti prsty
Výuka psaní na klávesnici

Pracovní režim při práci s PC

Vhodné umístění počítače a správné sezení u něho je, nejen pro pohodu při práci, nutné doplnit správným pracovním režimem. V případě dlouhodobější nepřetržité práce u počítače je pro trvalé dosažení pracovní pohody důležité udělat po každých 2 hodinách čtvrthodinovou přestávku, jež může být vyplněna jinou pracovní činností, nejlépe však relaxačními cviky vykonávanými maximálně po dobu 5 minut (případně alespoň vstát a projít se). Právní předpis č. 178/2001 Sb. požaduje zařazení bezpečnostních přestávek v délce 5 až 10 minut po každých dvou hodinách nepřetržité práce se zobrazovací jednotkou, tedy s osobním počítačem.

Vhodné je i během dvouhodinové doby ovládání počítače se několikrát protáhnout nebo případně jinak uvolnit.

Práce u počítače není vhodná pro fotosenzitivní epileptiky, neboť blikání kurzoru či rolování obrazovky může vyvolat záchvat. Negativní vliv práce u zobrazovacích jednotek na budoucí maminky nebyl prokázán. Vliv elektromagnetického záření vycházejícího z monitoru na mužskou populaci nebyl prokázán. Negativní působení na ně nelze zcela vyloučit. Osobně však nedoporučuji počítač dětem předškolního věku, a to nejen z důvodu vlivu na zrak, ale na celkový vývoj osobnosti. Budoucí maminky, které pracují s PC by měly dbát na dodržování bezpečné vzdálenosti od monitoru - 50 cm (vyjma čelního směru) a častěji střídat práci u PC s jinou prací. V souvislosti s tím musím uvést povinnost zaměstnavatele vyplývající ze znění zákoníku práce - „Zaměstnavatel je povinen těhotným a kojícím ženám přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek“ (§ 133 odst. 2).

Při psaní na osobním počítači je nutné vždy dodržovat své osobní tempo, neboť nadměrné zvýšení rychlosti psaní nad svůj běžný rytmus vede nejen k většímu počtu chyb, ale i k potížím pohybového aparátu a k zvýšené psychické zátěži. Na pracovištích, kde je prováděno trvalé vkládání dat je vhodné stanovit horní limit pro počet úhozů za směnu. Psychickou pohodu při pořizování textu je možno podpořit vhodným nastavením citlivosti klávesnice, kdy nedochází k nežádoucímu opakování znaků.

Jak bylo prokázáno testy, počítač nezpůsobuje zhoršení zraku, ale pouze jej více namáhá (jako přechodné obtíže se objevuje únava okohybných svalů a zhoršení akomodace oka).

Zpracoval T. Neugebauer