pmq SOFTWARE
Deseti prsty
Výuka psaní na klávesnici

Relaxace u klávesnice

Pokud se budete během výuky psaní na klávesnici cítit unaveni, můžete použít následující cviky, které uvolní krční páteř a protáhnout šíjové svalstvo. Všechny cviky provádějte pomalu (prudké otáčení i kývání hlavou spíše škodí než pomáhá), nejméně 8-krát a nezapomínejte pravidelně dýchat.

1. Položíme pravou ruku na šíji a jemným tlakem pokládáme hlavu na hrudník. Vydržíme asi 10 sekund.

2. Otočíme hlavu na pravou stranu co nejvíce to jde. V maximální poloze vydržíme asi 10 sekund. Vrátíme hlavu do původní polohy . Po té to samé opakujeme na druhou stranu.

3. Levou ruku položíme nad pravé ucho, mírným tlakem táhneme hlavu vlevo. Vydržíme v této poloze asi 10 s. Zhluboka dýcháme. Totéž opakujeme na opačnou stranu.

4. Nejdříve uvolníme ramena. Poté současně kroužíme rameny dopředu a dozadu. Obě strany prostřídáme.

5. Sepneme ruce nad hlavu a otočíme je dlaněmi vzhůru. Propneme ruce v lokti. Vydržíme 10 s a uvolníme ruce.

6. Natáhneme pravou ruku a ohneme ji v zápěstí. Levou ruku přiložíme na hřbet pravé ruky a tlačíme ruce proti sobě.

7. S nádechem mírně upažíme, dlaně otočíme vzhůru, roztáhneme prsty a lopatky stahujeme k sobě. S výdechem zvětšujeme zapažení. Uvolníme.

8. V sedě s nádechem mírně zakloníme hlavu, poté s výdechem hlavu předkloníme, bradu spustíme až na hrudník.

9. Ukláníme hlavu střídavě vpravo, střídavě vlevo. Pozor - hlavou nerotovat. Brada směřuje vždy před ni.

10. Ruce sepneme v týle a lokty stále mírně tlačíme dozadu. Otáčíme hlavu vlevo a vpravo ve vzpřímené poloze, v předklonu i v mírném záklonu.

11. Hlavu otočíme mírně vlevo, uchopíme hlavu levou rukou přes obličej až za temenem a šikmo mírným tlakem hlavu předkláníme, brada směřuje k prsní bradavce. Opět zhluboka dýcháme a vše opakujeme na opačnou stranu.

12. Ruce položíme na stehna. S nádechem tlačíme ramena dolů, lopatky k sobě, bradu přitáhneme mírně ke krku a hlavu táhneme temenem vzhůru. Při výdechu uvolníme.

Pozor! Pokud vás trápí bolesti zad delší dobu, neodkládejte návštěvu u lékaře, který na základě speciálních metod rozhodne, zda jsou ortopedického charakteru. Do zad totiž mohou vyzařovat bolesti z ledvin, podbřišku, bolesti vznikající při zánětech, nádorech a pod.

Zpracovala MUDr. Jana Markvartová