pmq SOFTWARE
Deseti prsty
Výuka psaní na klávesnici
Medzinárodní verze:


slovenská - písanie DESIATIMI PRSTAMI - strojopis

česká - psaní všemi DESETI PRSTY

anglická - typing tutor TYPING FINGERS
- typing tester Typing Fingers-Tester

německá - ZEHN FINGER - 10 Finger Schreibtrainer
- Zehn Finger-Test - Maschinenschreiben Test

chorvatská - tipkanje sa DESET PRSTIJU

 Russian - 10 PALCAMI - Десятью пальцами